Как да познаем сервизите в Асоциацията на българските автогаз сервизи

 

Или по-точно защо е важно да ги разпознаем и открием?

Фирмите, които членуват в Сдружението на българските автогаз сервизи, работят непрестанно, за да повишат качеството на обслужване на своите клиенти. Като резултат от това те разработиха Кодекс на потребителя – документ изготвен, за да гарантира, че има създадени ясни стандарти, които да защитават правата на потребителите във всички етапи на сделката за конвертирането на автомобилите им на пропан-бутан или метан, сервизното обслужване, гаранционното обслужване и ремонта на тези системи. Спазването на разпоредбите на този кодекс гарантира на потребителите на продуктите и услугите на сервизите в сдружението, че:

- ще получат всичката информацията, която е важна за тях, преди да предприемат конвертирането на своите автомобили. –    няма да станат жертва на заблуждаваща реклама

- правата им като потребители ще бъдат съблюдавани

- ще бъдат информирани своевременно при възникнали непредвидени ситуации повреме на работата по конвертирането, което елиминира възможността от изненади след края на монтажа и заплащането на допълнителни разходи, за които са били информирани в последствие

-   ще получат пълна и конкретна оферта (писмена или устна), в която ще бъдат описани всички компоненти  на газовата система, която предстои да бъде монтирана.

-    всички подробности относно мястото и големината на бутилката, зарядното устройство, превключвателят и т.н. ще бъдат уточнени преди започване на конвертирането.

-    ще имат възможността да подадат сигнал до Сдружението, ако смятат, че правата им са нарушени.

Фирмите, участващи в Сдружението, при своето приемане, подписват декларация, че ще се стремят, в ежедневната си работа, да съблюдават европейските норми, добрите практики и инструкциите за монтаж на производителя на автомобилното автогаз оборудване при  конвертирането на автомобили на пропан-бутан и метан. В действията си ще се водят от принципите на лоялната конкуренция и притежават необходимото оборудване да представят на клиентите си бързо, компетентно и комплексно обслужване. Защото сервизите в Сдружението се гордеят и са се посветили в работата по конвертирането на автомобили на пропан-бутан и метан, решиха да поставят информационен стикер на видно място, който да идентифицира монтажа като извършен в сервиз, членуващ в АБАС, и който съдържа името на фирмата и контактната им информация. Вижте стикера, отличаващ монтажите, извършени в сервизи на АБАС

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

*